Regulamin modyfikowany 21.04.2009

Użytkownik

1. Zgadza się nie umieszczać żadnych obraźliwych, pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być w jakikolwiek sposób karane w polskim prawie.
2. Moderuje swoje komponenty tak, aby inni nie umieszczali tam materiałów wyliczonych w punkcie 1.
3. Zaświadcza, że wszelakie dane wprowadzone w formularzach są zgodne z prawdą.
4. Zgadza się na przetwarzanie i przechowywanie danych w wypełnionych formularzach i wyświetlanie ich w serwisie oraz używanie ich przez administratora serwisu AlleGaleria.pl w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
5. Zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia administratora w przypadku, gdy zauważy, że ktoś złamał regulamin.
6. Zobowiązuje się do powiadamiania administratora o wszystkich znalezionych specjalnie lub dostrzeżonych przypadkiem błędach w serwisie.
7. Korzysta z komponentów zgodnie z polskim prawem - odpowiada za wszystkie komponenty, których używa i szkody dzięki nim wyrządzone sobie, administratorowi, jak i osobom trzecim.
8. Jest zobowiązany do poinformowania swoich użytkowników (wszystkich, którzy za jego sprawą korzystają z komponentów) o obowiązku akceptacji niniejszego regulaminu.
9. Użytkownik obowiązuje się nikomu nie pokazywać swojego hasła do serwisu.
10. Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

Administrator

1. Zgadza się nie umieszczać żadnych obraźliwych, pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być w jakikolwiek sposób karane w polskim prawie.
2. Ma możliwość usunięcia użytkownika z podaniem przyczyny lub w uzasadnionych przypadkach bez jej podawania w przypadku naruszenia regulaminu lub w przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem, ale zostały przez Administratora uznane za niepożądane.
3. Ma możliwość usunięcia plików użytkownika z podaniem przyczyny lub w uzasadnionych przypadkach bez jej podawania w przypadku naruszenia regulaminu lub w przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z niniejszym regulaminem, ale zostały przez Administratora uznane za niepożądane.
4. Ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez uprzedniego uprzedzenia Użytkownika.
5. Obowiązuje się do naprawiania błędów pojawiających się w portalu w odpowiednim czasie.
6. Nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania Użytkownika lub w wyniku bezprawnego działania osób trzecich polegającego na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
7. Dokłada wszelkich starań, aby serwis działał sprawnie.
8. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane utratą danych w wyniku błędów, ingerencji innych użytkowników, straty osób trzecich poniesione w wyniku działań użytkowników, wadami hostingu oraz innymi nieprzewidzianymi okolicznościami.

Serwis

1. Serwis jest w fazie nieustannej aktualizacji - testów, jest w nim masa błędów.
2. W przypadku stwierdzenia błędów korzystanie z serwisu może zostać zablokowane do czasu ich naprawy. Administrator zastrzega sobie także prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usług w celu przeprowadzenia prac modernizacyjno-konserwacyjnych systemu.
3. W przypadku korzystania z darmowej opcji portalu (jedyna dostępna), wyświetlane i podrzucane są użytkownikom wszelakimi sposobami reklamy, dzięki którym serwis jest utrzymywany. Korzystanie z reklamowanych produktów jest dobrowolne.
4. Serwis jest tylko programem, skryptem w fazie testów - nie jest człowiekiem - tak, więc prosimy o wyrozumiałość w przypadku błędów w nim i szkód przez niego popełnionych.
5. Wszelakie kopiowanie tekstów i grafik jest zabronione bez naszej wiedzy i zgody Administratora.
6. Linki używane w serwisie mogą być reklamą, mogą zawierać przekierowanie i mogą zawierać ID używane w programach partnerskich. Mogą być także używane w celach pozycjonowania.


sex anonse fundacja dla zwierząt bielizna erotyczna producent bielizny sex anonse pomoc zwierzętom foto flirt darmowe filmy porno